INFO .letem.cz - užitečné informace, které hledáte

Státy EU / Členské státy Evropské Unie

https://staty-eu.letem.cz
Evropskou Unii (EU) tvoří od posledního rozšíření v roce 2007 celkem 27 členských států. Každý stát EU je vázán mezinárodní smlouvou a vztahují se na něj nařízení orgánů Unie, která jsou však většinou nepřímo závazná. Z hlediska státního zřízení je Evropská Unie jako celek konfederací s některými znaky federace (přímo závazná nařízení, dvojí občanství).
Na počátku evropské integrace, jejímž je EU vrcholem, stálo v roce 1958 šest států - Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko. K nově vzniklému Evropskému hospodářskému společenství (EHS) se postupně přidaly další státy. V roce 1992 bylo EHS na základě Maastrichtské smlouvy přejmenováno na Evropské společenství (ES) a z něj o rok později vznikla dnešní Evropská Unie.
Rozšiřování pokračuje i nadále. Nejvíce států vstoupilo do Evropské Unie v roce 2004, mezi 10 novými členy byla i Česká republika a Slovensko. V roce 2007 se přidalo Bulharsko a Rumunsko. V následujícím desetiletí by se členskými státy Evropské Unie měly stát Chorvatsko a Makedonie, otazník stále visí nad Tureckem.
Základní údaje
Stát # Vstup # Obyvatelé # Rozloha # Hlavní město #
Německo 1958 82 400 996 357 021 km2 Berlín
Francie 1958 64 057 790 643 427 km2 Paříž
Spojené království 1973 60 776 238 244 820 km2 Londýn
Itálie 1958 58 147 733 301 230 km2 Řím
Španělsko 1986 40 448 191 504 782 km2 Madrid
Polsko 2004 38 518 241 312 685 km2 Varšava
Rumunsko 2007 22 276 056 237 500 km2 Bukurešť
Nizozemsko 1958 16 570 613 41 526 km2 Amsterdam
Řecko 1981 10 706 290 131 940 km2 Atény
Portugalsko 1986 10 642 836 92 391 km2 Lisabon
Belgie 1958 10 392 226 30 528 km2 Brusel
Česká republika 2004 10 228 744 78 866 km2 Praha
Maďarsko 2004 9 956 108 93 030 km2 Budapešť
Švédsko 1995 9 031 088 449 964 km2 Stockholm
Rakousko 1995 8 199 783 83 870 km2 Vídeň
Bulharsko 2007 7 322 858 110 910 km2 Sofie
Dánsko 1973 5 468 120 43 094 km2 Kodaň
Slovensko 2004 5 447 502 48 845 km2 Bratislava
Finsko 1995 5 238 460 338 145 km2 Helsinky
Irsko 1973 4 109 086 70 280 km2 Dublin
Litva 2004 3 575 439 65 200 km2 Vilnius
Lotyšsko 2004 2 259 810 64 589 km2 Riga
Slovinsko 2004 2 009 245 20 273 km2 Lublaň
Estonsko 2004 1 315 912 45 226 km2 Tallinn
Kypr 2004 788 457 9 250 km2 Nikósie
Lucembursko 1958 480 222 2 586 km2 Lucemburk
Malta 2004 401 880 316 km2 Valleta
ZDROJE
CIA.gov - počty obyvatel (odhad k červenci 2007), rozlohy, hlavní města | Europa.eu - roky vstupu do EU | Wikipedia.cz - úvodní text | Zpracováno 10. 3. 2008
Web používá cookies. OK Info